Procediments simplificats de certificació energètica en edificis existents: CE3 i CE3X – 3a Edició

L’objectiu principal d’aquest curs es introduir als tècnics en aquestes nous procediments de certificació energètica que obren un ventall d’oportunitats de negoci relacionats amb el concepte de Rehabilitació Energètica.

Publica un comentari