Priorització de mesures correctores en el tram binacional. 2005

L’objecte d’aquest document és la priorització de les mesures correctores incorporades en els anteriors documents atenent a criteris tècnics, territorials, mediambientals, estratègics obtinguts de la diagnosis territorial de permeabilitat social i paisagística global de la infraestructura, de conectivitat d’espais i rigurós compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental.

Priorització de mesures correctores en el tram binacional

Publica un comentari