Presentacions i documentació de la jornada sobre la nova Llei de Qualitat Ambiental

A part de les presentacions hi trobareu el document base del procés participació per a la redacció de la nova llei de qualitat ambiental, així com dos documents sobre criteris per interpretar com aplicar el règim de control i criteris a aplicar pel que fa als títols habilitants en el cas d’activitats que han canviat d’annex.

Programa Jornada sobre la nova llei de Qualitat Ambiental – Girona, 30 de novembre de 2016

Modificacions normatives de la Llei 20/2009 i objectius estratègics de la nova Llei de Qualitat Ambiental

Document de criteris de substancialitat en les modificacions de les activitats

Balanç del sistema d’inspeccions ambientals de l’annex I (2014-2016), controls sectorials i sistema de controls ambientals

Projecte de Decret (CAPCA) que regula les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera

Sistemes de qualificació ambiental

Interacció administrativa entre la Generalitat i l’administració local en els procediments d’intervenció ambiental dins del marc de la Llei 20/2009

Més informació:

Document base del procés de participació per a la redacció de la nova Llei de Qualitat Ambiental. Novembre 2016

Circular de 30 d’agost de 2012, sobre criteris a aplicar pel que fa als títols habilitants (autorització i llicència ambiental) en el cas d’activitats que han canviat d’annex arran de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 (LPCAA) i posterior modificació mitjançant la Llei 9/2011, de 29 de desembre.

Nota informativa de 17 de març de 2014 sobre interpretació del règim aplicable de controls periòdics d’acord amb les diverses modificacions de la Lleu 20/2009, de 4 de desembre, previstes a la Llei 9/2011, de 29 de desembre, la Llei 5/2012, de 20 de març i la Llei 2/2014, de 27 de gener

 

Publica un comentari