Presentació pública de l’eina e-Garbage

En el marc del projecte LIFE-EWAS , presentació pública de l’eina e-Garbage, que permet optimitzar les rutes de recollida de residus mitjançant l’aplicació de tecnologies de la informació.

L’empresa Wellness Telecom, desenvolupadora de l’eina, mostrarà com funciona i s’establirà un debat ambe els assistents sobre possibles aplicacions, avantatges i inconvenients de la mateixa.

Es tracta d’un acte públic adreçat a responsables de gestió de residus, empreses del sector i altres actors implicats en la gestió de residus municipals.

Publica un comentari