Presentació i visita a un equipament municipal a Aiguaviva que funciona amb energia solar i geotèrmica. 2010

L’Assemblea General del CILMA s’ha celebrat en el centre polivalent “La Torrentera” d’Aiguaviva, que l’any 2008 va ser guardonat pel premi medi ambient a iniciatives locals del CILMA. En aquest acte es va presentar l’aplicació de les energies renovables en aquest equipament municipal i el funcionament d’altres instal·lacions a càrrec dels responsables de l’empresa instal·ladora.

Mèmoria Centre “La Torrentera” Aiguaviva. 2010
Presentació de l’aprofitament de l’energia geotèrmica i exemples d’instal·lacions. Aiguaviva 2010

Publica un comentari