Presentació del Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2011 – 2014

El Pla estableix les línies d’actuació, mesures i accions que el Departament de Territori i Sostenibilitat promourà o durà a terme per enfortir les entitats ambientals de Catalunya, amb la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, dels ens locals, d’altres agents i actors socials i, naturalment, del propi sector.

Publica un comentari