Presentació del nou Pla d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015

El Pla d’actuació és fruit de les exigències que marca la directiva europea quant a qualitat de l’aire. Totes les mesures van encaminades cap a dos objectius: la reducció de diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules inferiors a 10 micres (PM10), els dos principals contaminants de l’aire que a Barcelona i l’àmbit metropolità superen els valors límits determinats per Europa.

Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat

Publica un comentari