Presentació del llibre La Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya

El llibre recull les intervencions realitzades durant el seminari que es va dur a terme els dies 17 i 18 de gener del 2008 a Girona, i s'estructura en els mateixos blocs temàtics que es van treballar:
– La planificació dels espais agraris,
– Els models de gestió dels perímetres agraris delimitats, i
– Els informes d'impacte agrari.

Publica un comentari