Presentació del llibre: Cap a un Habitat(ge) Sostenible

Cap a un Habitat(ge) Sostenible agrupa un conjunt d’estudis, impulsats des del CADS, amb l’objectiu d’analitzar l’urbanisme i l’habitatge des de la perspectiva de la sostenibilitat. El tema de fons és com s’incorpora la sostenibilitat en l’espai on vivim, entès en un sentit ampli que inclou tant els habitatges i la forma d’utilitzar-los, com tot l’entorn territorial i paisatgístic, és a dir, l’hàbitat.

Publica un comentari