Presentació del llibre “Prospecció i balanç de l’estat del litoral de Girona i propostes per a la seva conservació”

Elaborat per la Fundació Mar en el context del Projecte MARIAGE (Mar i Agents).

El projecte MARIAGE, únic i fruit de l’experiència de més de 14 anys de treball en el marc de l’estudi de la gestió integrada i la conservació dels espais marins litorals, té per objecte la descripció ecològica i ambiental del patrimoni litoral i marí de Catalunya per onèixer a fons la seva condició i estat, les tendències al canvi en el futur i la relació que existeix entre aquest entorn i la societat.

Publica un comentari