Presentació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn

El desplegament normatiu se centra en les característiques que han de complir les instal·lacions d’il·luminació exterior de nova implantació, promovent-hi la utilització de les millors tecnologies disponibles, eficients energèticament i respectuoses amb l’entorn, i vetllant per una il·luminació de qualitat.

Publica un comentari