Presentació de “Les espècies exòtiques invasores empobreixen la biodiversitat global: una APP per localitzar-les”

L’aplicació mòbil IASTracker permet identificar espècies exòtiques invasores (IAS, del seu acrònim en anglès) en el territori a partir de la comparació de l’espècie a les imatges i continguts de l’aplicació. Així, a Catalunya, podem identificar l’atzavara en els marges, camps i jardins, la cotorra argentina en els jardins de les grans ciutats o el musclo zebra a les aigües de la nostra xarxa hidrogràfica, com exemples de casos emblemàtics.

Publica un comentari