Presentació de les eines de càlcul d’emissions de CO2 per al planejament urbanístic general i per al planejament urbanístic derivat

Els objectius de la jornada són, per una banda, presentar les conclusions obtingudes en els primers anys d’aplicació de l’eina de càlcul en l’avaluació ambiental estratègica de diversos POUMs i per altre, explicar les novetats tècniques de l’eina actualitzada i la nova eina de càlcul d’emissions de CO2 aplicable al planejament urbanístic derivat

Publica un comentari