Presentació de la publicació del CADS: IV Informe IPCC. Resum per a responsables de polítiques

La publicació conté la síntesi dels darrers estudis publicats per l’IPCC, que es coneixen com a Quart informe d’avaluació.

Publica un comentari