Presentació de la Guia: Tria sostenible de fusta en elements urbans

La fusta s’obté dels boscos i, de la qualitat i gestió d’aquests en depèn que la seva utilització sigui realment una opció correcta. Per poder garantir aquest aspecte hi ha certificats que garanteixen la legalitat i la sostenibilitat dels productes de fusta, com són la certificació forestal i la cadena de custòdia. D’altra banda, per assolir la major durabilitat, la fusta requereix d’una correcta planificació i control de l’execució i d’un manteniment periòdic, molt especialment si aquesta ha d’anar situada a l’exterior. En aquest sentit, les condicions del lloc on s’ubiqui l’element ens marcarà les característiques de la fusta i l’espècie a utilitzar.

Publica un comentari