Presentació campanya Pla a l’acció i Instal·lació de calderes de biomassa 2016

En data 18 de desembre s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 243) les bases de les subvencions als ajuntaments en el marc del programa “Del Pla a l’acció” i les de les subvencions als ajuntaments per a la instal•lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa per a la convocatòria de l’any 2016.

En aquest seminari en línia (webinar) s’explicaran les novetats de les bases d’ambdues convocatòries de subvencions a tècnics municipals i a responsables polítics dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació.

 

Publica un comentari