Premis Mobilitat Sostenible i Segura. 2a edició 2005-2006

Els premis pretenen fomentar la millora de l'eficiència de les diferents modalitats de transport, l'ús del transport públic i de les formes alternatives de mobilitat respecte al vehicle privat, millorar els hàbits dels conductors cap a la utilització intel·ligent del cotxe i cap a la conducció eficient energèticament i segura, la introducció de combustibles alternatius al petroli i fomentar la intermodalitat.

Publica un comentari