Premis Ciutat Sostenible

Aquests premis s’otorgan a aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals en els que s’hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat en un periode de 2 anys de duració, i amb evidències d’un compromís polític amb el desenvolupament sostenible.

Publica un comentari