Postgrau en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics

– Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
– Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen.
– Capacitar-se per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l’espai públic.
– Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
– Disposar de pautes i criteris per l’elaboració de projectes de mediació comunitària i de bones pràctiques per la gestió del conflicte comunitari i públic i per a la seva avaluació.

Publica un comentari