Pòster divulgatiu amb les mesures correctores proposades en el traçat del TGV i en els projectes de desdoblament de l’A-2 i de l’ampliació de l’AP-7. 2009 (CILMA)

En aquest pòster es detallen les mesures correctores proposades i consensuades prèviament amb els ens locals, així com el seu estat de negociació. També s’indiquen els principals punts de permeabilització per assegurar la connectivitat entre els espais naturals de l’interior Montseny, Guilleries, Rocacorba, La Crosa, Alta Garrotxa, Salines Bassegoda…) i del litoral (Montnegre, Ardenya, Gavarres, Albera…). Aquests punts, mitjançant la implantació dels diferents tipus d’estructures, ja siguin passos superiors o inferiors, aconsegueixen disminuir l’efecte barrera.
El CILMA pretén que aquest pòster serveixi com a element de sensibilització i d’educació ambiental per a corregir els impactes d’aquestes infraestructures i assegurar la connexió funcional que hauria d’existir per evitar el seu efecte barrera. A més, el pòster també vol difondre la tasca que s’ha realitzat proposant les mesures correctores amb el consens dels ens locals afectats.

En total es van editar un miler d’exemplars d’aquest pòster, que es va enviar a tots els centres de secundària de les comarques de Girona (30 de privats i 64 de públics), així com a diferents administracions i representants polítics: municipis adherits al CILMA, consells comarcals, diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, diputats gironins al Parlament de Catalunya i diputats gironins al Congrés dels Diputats i al Senat. A més, es va fer arribar a les biblioteques municipals i a les comarcals, a entitats ecologistes i a consultories ambientals.

 
El CILMA considera indispensable la inclusió d’aquestes propostes en el projecte d’execució per tal de garantir el normal funcionament dels espais naturals del territori gironí, ja que la seva fragmentació ocasionarien un greu problema per al flux de la biodiversitat, així com greus perjudicis per a l’activitat tradicional i al turisme de qualitat.
 

Publica un comentari