portal transparència CILMA

Portal de transparència

Protecció de dades

de caràcter personal (LOPD)

Informació detallada sobre tractament de dades personals

Més informació: Diputació de Girona

L’Assemblea General del CILMA, en sessió de data 6 de setembre de 2018, va aprovar adherir-se al Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona i els seus Organismes autònoms.

Publicat al BOP núm. 186 de 26_09_2018