Ponències Jornada tècnica: “L’adaptació dels municipis al canvi climàtic: Experiències en gestió forestal, litoral i turisme

Aquesta primera jornada tècnica, realitzada en el marc del projecte transfronterer ECTAdapt,  a Torroella de Montgrí el dia 17 de gener de 2019.

Programa de la jornada –  en català

Programme du séminaire – en français

Presentació del projecte ECTAdapt- Présentation du projet ECTAdapt – Anna Pibernat i Arnaud Fanlou

Del PAES al PAESC: el nou pacte d’alcaldes a comarques gironines – Du PAES au PAESC: Le nouveau pacte des maires des comarques de Girona – Anna Pibernat

Presentació de la plataforma CIVICITI – Explication de la plateforme collaborative CIVICITI – Anna Crous

Funcionament de la plataforma CIVICITI

El cost de no actuar en l’adaptació al canvi climàtic – Le coût de ne pas agir pour s’adapter au changement climatique – Carme Melción

TAULA TEMÀTICA GESTIÓ FORESTAL – TABLE THÉMATIQUE GESTION FORESTIÈRE


1- Com gestionar el risc d’incendi? Projecte COOPEREM: prevenció i gestió del risc d’incendis a la zona transfronterera – Comment gérer le risque d’incendies? Projet Cooperem: prévention et gestion du risque d’incendies sur la zone transfrontalière – Serge Peyre

2- Com articular producció i consum de productes de ramats per gestionar incendis? Projecte “Ramats de foc”: prova pilot de silvopastura i gestió d’incendis – Comment articuler production et consommation de produits du troupeau pour gérer les incendies? Projet “Ramats de Foc”: essai pilote de sylvopastoralisme et de gestion des incendies– Emma Soy, Sílvia Aliu et Judit Nadal

3- Com ordenar una finca forestal aplicant criteris d’adaptació? Projecte d’ordenació forestal del Matagalls – Comment gérer une forêt en appliquant des critères d’adaptation? Projet de gestion forestière du Matagalls – Anna Sanitjas

 

TAULA TEMÀTICA LITORAL – TABLE THÉMATIQUE LITTORAL


1- Com gestionar les platges el el context de canvi climàtic? Projecte Playa+, gestió integral de les platges – Comment gérer les plages dans le contexte du changement climatique? Projet Playa+, Gestion integrale des plages – Rafa Sardà

2- Com adaptar un delta al canvi climàtic? Projecte ISACC TorDelta – Comment adapter un delta au changement climatique? Projet ISACC TorDelta – Annelies Brokeman

3- Com gestionar la sorra de les platges en un context de canvi climàtic? Observatori de la costa sorrenca catalana – Comment gérer le sable des plages dans le contexte du changement climatique? Observatoire de la côte sableuse catalane – Provence Lanzellotti

 

TAULA TEMÀTICA TURISME – TABLE THÉMATIQUE TOURISME


1- Com reconvertir una estació d’esquí en una estació de muntanya? Diversificació de l’oferta turística a la Vall de Núria – Comment reconvertir une station de ski en une station de montagne? Expérience du côté catalan Diversification de l’offre touristique dans la Vallée de Núria – Carlos Barriocanal

2- Com adaptar el turisme de costa a escala comarcal? Accions d’adaptació en la planificació del turisme a l’Alt Empordà – Comment adapter le tourisme de côte à l’échelle comarcale? Actions d’adaptation dans la planification touristique à l’Alt Empordà – Olga Sabater

Publica un comentari