Ponències jornada Biomassa: vector energètic, clau en el context de l’emergència climàtica – 6 de maig de 2021

Programa jornada Biomassa: vector energètic, clau en el context de l’emergència climàtica – 6 de maig de 2021

Bloc 1. Balanç de l’estratègia de la Diputació de Girona per al foment de la biomassa a les comarques gironines

Biomassa forestal a la demarcació de Girona – Laia Sarquella, tècnica de la Divisió de Gestió Energètica de l’Institut Català d’Energia

Passat, present i futur de la producció d’estella i de la gestió d’estella forestal – Anna Sanitjas, tècnica de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Passat, present i futur de les instal·lacions tèrmiques de biomassa en els ens locals -Remei Aldrich, tècnica de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Bloc 2. Anàlisi del potencial tèrmic industrial de la biomassa a les comarques de Girona

Presentació de l’estudi sobre el potencial de l’aprofitament tèrmic industrial – Marc Cortina, gerent del Clúster de la Bioenergia de Catalunya

Bloc 3. Emissions

Factors clau en el còmput i en la reducció d’emissions de partícules en calderes de biomassa – Jesús Teixidor, tècnic de l’empresa SUNO

Bloc 4. Eines i aplicacions per garantir un subministrament d’estella procedent de la gestió forestal sostenible

Aplicació informàtica per al seguiment i el control del subministrament de calderes de biomassa: ForestHEAT – Fermí Garriga, tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Iplecs. Models de plecs de licitació per al subministrament d’estella forestal procedent de la gestió forestal sostenible – Jordi Brunet, cap del Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona

Bloc 5. Debat i generació de conclusions de la jornada

Taula rodona amb els ponents de la jornada

Video de la gravació de la jornada

Publica un comentari