Ponències del Seminari de llançament del Projecte ECTAdapt

Programa del Seminari de llançament del projecte ECTAdapt – Perpignan, 24 de novembre de 2016

1 – Presentació i intercanvi en relació amb l’adaptació als efectes esperats del canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer:

1.1- Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

1.2- Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)

2- Presentació del projecte de cooperació ECTAdapt i intercanvi

3 – Com analitzar i avaluar la vulnerabilitat de l’Espai Català Transfronterer davant del canvi climàtic?

3.1 – Presentació dels estudis de vulnerabilitat realitzats en l’àmbit del massís dels Pirineus – Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)

3.2 – Exemples de gestió forestal adaptativa – Institut Méditerranéen du Liège (IML)

4 – Com sensibilitzar els actors del territori transfronterer davant el repte de l’adaptació al canvi climàtic?

4.1 – Testimoniatge sobre la sensibilització ciutadana i l’implicació dels agents del territori – Graine LR

4.2 – Testimoniatge sobre la sensibilització ciutadana i l’implicació dels agents del territori – Réseau Éducation Pyrénées-Vivantes

4.3 –Testimoniatge sobre la sensibilització ciutadana i l’implicació dels agents del territori – Climate Adaptation Consulting

5 – Com acompanyar les entitats i administracions en la redacció i l’execució dels plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic?

5.1 – Context europeu i intercanvi d’experiències respecte a l’iniciativa Mayors Adapt – Covenant of Mayors for Climate and Energy

5.2 – Context europeu i intercanvi d’experiències respecte a l’iniciativa Mayors Adapt i la seva concreció en plans locals d’adaptació al canvi climàtic – Diputació de Barcelona

Avaluació simplificada de vulnerabilitat dels impactes del canvi climàtic (ASVICC) – document de treball de la Diputació de Barcelona

5.3 –   Context europeu i intercanvi d’experiències respecte a l’iniciativa Mayors Adapt i la seva concreció en plans locals d’adaptació al canvi climàtic – Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura

 

 

 

Publica un comentari