Polysitec

ECO-DEPURACIÓ d’aigües amb basses humides artificials amb vegetació helófita. Ideal com a tractament terciari per les EDAR, depuració d’aigües residuals per a poblacions de menys de 1.000 habitants o nuclis aïllats no connectats a les xarxes de sanejament. Cost d’inversió baix, manteniment senzill i econòmic, reutilització de l’aigua. sense olors i integrat amb l’entorn ambiental.

ADEQUACIÓ AMBIENTAL: disseny, enjardinament, manteniment i restauració d’espais verds, jardins verticals, murs i cobertes vegetals.

SKATEPARKS de formigó i skateparks modulars amb estructura d’acer galvanitzat, superfície de patinatge fixada amb reblons, certificats per ACCM i fabricats segons la UNE EN-14974:2006+A1.2011.

Publica un comentari