Poden esdevenir els camps de golf illes de biodiversitat?

Podem pensar en els camps de golf com uns espais potencialment aprofitables per a la preservació i manteniment de la biodiversitat?
D’una banda, la localització estratègica d’alguns enclavaments els posiciona com a zones molt interessants pel que fa a la connectivitat en la matriu territorial. Per altra part, la natura més genuïna pot esdevenir un valor afegit i un nou reclam comercial per als usuaris. Poden erigir-se com a centres d’educació ambiental?
No hi ha respostes úniques. Per això, la jornada pretén aplegar les aportacions i punts de vista de diferents experts en àmbits de la gestió del medi natural.

Publica un comentari