Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds

El primer número de la col·lecció Plecs està dedicat a les zones verdes, en el qual se sistematitzen els materials i els treballs de manteniment d’aquests espais.

Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds

Publica un comentari