Plantació d'arbrat viari

Criteris tècnics per reexir en les plantacions d'arbrat viari. Causes de la manca de desenvolupament de les plantacions d'arbrat. Funcionament de les arrels.
Curs teòric amb estudi de casos pràctics

Publica un comentari