Pla Director de la Mobilitat de les comarques gironines

El PdM de les comarques gironines té com a objectiu la planificació de la mobilitat del seu àmbit territorial tenint present tots els modes de transport, les persones i les mercaderies així com el foment dels desplaçaments dels modes no motoritzats.
Publicat al DOGC núm. 5587 de 15.03.2010

Publica un comentari