Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026

La Secretaria per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el projecte de Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026.

Model al.legació al Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026

Document Guia per presentar al·legacions al PITC – Febrer 2006. PTP

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026

Publica un comentari