PHRAGMITES S.L., Enginyeria i Consultoria ambiental

Els estudis i projectes s’organitzen en dues àrees:

Consultoria: planificació i gestió d’espais naturals, impacte ambiental i paisatgístic, catàleg de paisatge, avaluació ambiental de plans i programes, educació i formació, disseny d’exposicions i assessoria ambiental municipal.

Enginyeria: paisatgisme i jardineria, equipaments ambientals, senyalització d’itineraris, estudis d’inundabilitat, connectors piscícoles, restauració fluvial i d’àrees degradades i tractament d’aigües mitjançant aiguamolls construïts.

Publica un comentari