Petició-requeriment de permeabilització del corredor d’infraestructures (TGV/AP7/A2) en compliment de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 2009 (CILMA)

El 23 de juny de 2005, una representació del CILMA formada per Miquel Noguer, President; Josep Amat, Vicepresident i Responsable de la Comissió d’Infraestructures; Enric Pardo, membre de la Junta Executiva i Jaume Hidalgo, Secretari Tècnic han presentat una Petició-requeriment al Sr. Francesc Francisco de la Subdelegació del Govern, dirigida al Ministeri de Foment, i signada pels municipis afectats, els Consells Comarcals, la Diputació de Girona i el CILMA, per tal de que s’incorporin les millores proposades en el traçat del TGV en els trams que ja s’estan executant i també en els trams pendents d’execució.

Petició requeriment Ministeri de Foment Ajuntament

Publica un comentari