Participació ciutadana i estratègies de sostenibilitat local

Analitzar plantejaments per ajustar la participació ciutadana a les estratègies de
sostenibilitat i Agenda 21 Local.

Publica un comentari