Paisatges de la vinya i ciutats: reptes d'ordenació

Abordar les relacions complexes entre paisatges vitivinícoles i realitats urbanes.

Publica un comentari