Ordre PCI/1319/2018, de 7 de desembre, que modifica l’Annex II del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en el que fa referència a l’avaluació del soroll ambiental

Ordre PCI/1319/2018, de 7 de desembre, que modifica l’Annex II del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en el que fa referència a l’avaluació del soroll ambiental

Publica un comentari