Ordenació del territori en un context transfronterer

 Jornada de debat i anàlisi dels diferents models de planificació territorial

Publica un comentari