Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Donar a conèixer el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la seva configuració de cara al període de programació 2014-2020; Debatre sobre les oportunitats de futur sobre el fons FEDER i la biodiversitat a Catalunya; Facilitar contactes i sinèrgies entre entitats, administracions locals i institucions participants al seminari mitjançant una sessió de networking, de cara a la definició d’oportunitats futures en el marc de projectes FEDER en l’àmbit de la biodiversitat i del patrimoni natural.

Publica un comentari