OFERTA DE TREBALL TEMPORAL TÈCNIC/A ECTAdapt

Anunci final

Resultat de la valoració de mèrits i convocatòria entrevista

Resultats proves llengua francesa i catalana

Contracte per obra o servei determinat per a dur a terme les tasques definides al projecte ECTADAPT per a contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes previstos del canvi climàtic, amb una durada 3 anys, seleccionat en la 1ª convocatòria de projectes del POCTEFA 2014-2020 que concedeix el cofinançament d’un 65% del projecte.

Els socis del projecte són el Consell Departamental dels Pirineus-Orientals, la Diputació de Girona i el CILMA.

Dedicació: Jornada completa.
Sistema de selecció: Concurs (Valoració de mèrits i entrevista)
Requisits: titulació de llicenciatura en ciències ambientals o geografia, o grau equivalent; estar en possessió del nivell B2.2 de la llengua francesa o equivalent i del nivell C de llengua catalana o equivalent; tenir el permís de conduir de classe B.

Cal presentar la documentació amb aquesta fitxa de sol·licitud

Publicat al BOP núm. 99 de 25 de maig de 2016

Publica un comentari