Observatori del preu de l’aigua a Catalunya

L’Observatori del preu de l’aigua a Catalunya pretén ser una eina per donar a conèixer al ciutadà els elements essencials que configuren els preus de l’aigua en els diversos àmbits territorials de Catalunya i per a usos diferents; en aquest cas, usos domèstics, industrials i comercials.

Observatori del preu de l’aigua a Catalunya

Publica un comentari