Novetats en les pràctiques de compra i contractació sostenible per als ens locals

El projecte “SMART SPP – innovació a través de pràctiques de compra i contractació sostenibles” ha finalitzat enguany hi ha promogut durant tres anys la introducció de noves i innovadores tecnologies, amb baixes emissions de CO2 i la integracio de solucions en el mercat europeu (veure guies i eines referenciades més avall). Això s’ha portat a terme mitjançant el foment de la participació i col·laboració amb el mercat entre licitadors de les autoritats públiques i els proveïdors i fabricants de nous productes i serveis innovadors en la fase prèvia a la licitació publica.

Aquest projecte és una iniciativa de la campanya Procura+, dirigida per l’ICLEI i dissenyada per facilitar a l’administració pública de tota Europa l’aplicació de pràctiques de contractació sostenible i ajudar a promoure les seves fites.Per més informació: http://www.procuraplus.org/

A continuació hi ha la relació de guies i eines que es troben traduides al castellà:

Impulsando la innovación energéticamente eficiente a través de la contratación. Guía práctica para las administraciones públicas. Projecte SMART SPP

Participación del mercado en la contratación pública para el desarrollo de soluciones sostenibles. Cinco casos de estudio: el Ayuntamiento de Barcelona, el Distrito Londinense de Bromley, el Municipio de Cascais, la central de compras Eastern Shires Purchasing Organisation (ESPO) y el Municipio de Kolding. Projecte SMART SPP

Guía del usuario de la herramienta CCV-CO2. Guía visual para utilizar la herramienta de evaluación de los costes de ciclo de cida y CO2 (Herramienta CCV-CO2). Projecte SMART SPP

Herramienta para calcular el coste del Ciclo de Vida (CCV-CO2) y las emisiones de CO2 de los productos (excel 2.0)

Publica un comentari