Novetats en el règims d’inspecció i control de les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009

Presentació del Pla d’Inspecció Ambiental 2014-2016 i el Programa d’Inspecció Ambiental 2014  i de les novetats en el règim de control de les activitats incloses a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.

Publica un comentari