Noves tecnologies i enfocaments per al sanejament de les aigües residuals

El Simpòsium està estructurat en tres parts, la primera de principis generals de l’EDAR del segle XXI, la segona on es presentaran els processos per a la recuperació de recursos i la tercera on s’exposaran noves tecnologies per a l’estalvi de recursos.

Publica un comentari