Noves estratègies d’evolució urbana: la planificació urbana intel·ligent

Per la seva transversalitat, els instruments de planificació urbana esdevenen una eina essencial per implantar o perfeccionar ciutats intel·ligents des d’una visió holística del model. Aquest curs proposa examinar alguns dels àmbits d’actuació que incideixen més directament en el disseny, planificació i gestió de polítiques locals intel·ligents, analitzant el paper dels actors implicats i posant en comú les experiències innovadores que s’estan implantant en el territori per tal d’excel·lir en els reptes de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental que demanda la nostra societat.

Publica un comentari