Noves estratègies de comunicació i participació ambiental per a la prevenció i gestió dels residus municipals

Podem millorar la comunicació dels residus cercant connexions amb altres àmbits de la gestió municipal que permetin que el ciutadà experimenti beneficis tangibles per ell mateix o la seva comunitat?

Podem connectar amb els ciutadans a través d’altres valors socials més estimulants enlloc de cridar-lo constantment a fer esforços pel medi ambient?

Per augmentar els resultats de la recollida selectiva, és necessari buscar noves fórmules en diversos aspectes de la gestió com els models de recollida, el tractament o la fiscalitat. També és necessari qüestionar els mecanismes i l’eficiència de les estratègies i campanyes de comunicació que s’han executat, i a reflexionar com podem millorar l’impacte, la connexió i implicació dels ciutadans en la gestió dels residus.

Per això, organitzem aquesta sessió de treball en el marc de la Setmana de la Prevenció dels Residus. En aquesta sessió és previst aprofundir, reflexionar i activar processos creatius per a cercar estratègies d’acció i comunicació en la gestió dels residus i la seva prevenció amb major protagonisme per a les persones i valors socials.

 

Publica un comentari