Nova legislació de la UE per protegir la biodiversitat de les espècies invasores problemàtiques

Actualment hi ha a Europa més de 12.000 espècies alienes al seu medi natural, gairebé el 15% de les quals són invasores, i el seu nombre augmenta ràpidament. La proposta té per objecte abordar problemes econòmics, ecològics i estratègics que plantegen aquestes espècies i pertant es centra en una llista d’espècies al·lòctones invasores problemàtiques per a la Unió, que es compilarà amb els Estats membres a partir d’una anàlisi de riscos i de proves científiques. Les espècies incloses a la llista es prohibiran a la UE, és a dir, no es podran importar, comprar, vendre, utilitzar ni alliberar. S’adoptaran mesures especials davant les dificultats que es plantegin per als comerciants, criadors o propietaris d’animals de companyia durant el període transitori.

Més informació: Pàgina de medi ambient de la Comissió

 

Publica un comentari