NOVA CONTRACTACIÓ OBERTA: DINAMITZACIÓ DE TROBADES D’ACTORS TRANSFRONTERERS I DESENVOLUPAMENT D’EINES I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES EN EL MARC DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ «ECTADAPT»

S’ha iniciat un nou procés de contractació pública per a la creació, disseny i/o execució d’eines pedagògiques destinades a joves i escolars, mitjançant la dinamització de trobades d’actors transfronterers d’educació ambiental.

El Departament dels Pirineus Orientals (a través de la Missió Departamental de Desenvolupament Sostenible) és l’òrgan de contractació d’aquesta prestació.
El termini per a presentar ofertes és el dia 20/10/17 a les 17:00 h i el pressupost de la licitació és de 50.000,00 € IVA inclòs (21%) amb una durada mínima d’1 any (tram en ferm) i màxima d’1 any i 4 mesos (tram opcional).

L’àmbit territorial de treball és el departament dels Pirineus Orientals i la demarcació de Girona i les tasques a desenvolupar són:
– La dinamització de trobades d’actors transfronterers de l’Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible (EADS) sobre el tema de l’adaptació al canvi climàtic, amb l’objectiu de proporcionar idees, eines i activitats pedagògiques.
– La creació d’aquestes eines i activitats pedagògiques, destinades al públic jove (escolars), del projecte ECTAdapt: elecció dels mitjans, redacció dels continguts, propostes de presentació i gràfics, producció.
– La prova/execució de les eines i activitats pedagògiques creades, en el territori de l’ECT (Espai Català Transfronterer).

CONSIDERACIONS SOBRE ELS CONCURSOS PÚBLICS A FRANÇA:
– La documentació tècnica, en aquest cas, es pot presentar indistintament en català o francès. La documentació administrativa s’ha de presentar en francès (a excepció de si es disposa de la DEUC – Document Europeu Únic de Contractació).
– El concurs presentat pel Département des Pyrénées-Orientales (CD66) té dos trams, un en ferm (12 mesos) i un altre opcional (4 mesos més). Ambdós s’hauran de pressupostar, però el CD66 es reserva el dret de contractar/executar el tram opcional o no.
– La data límit de presentació de les ofertes per a aquesta licitació és el dia 20/10/2017 a les 17:00 h. Aquesta data es correspon amb la data de recepció per part del CD66 de les candidatures, però no es correspon amb la data d’enviament per correu postal d’aquestes. A l’estat Francès la data d’enviament certificat de les ofertes presentades per correu postal no és vàlida, únicament és vàlida la data de recepció. En cas d’enviar les ofertes per correu cal considerar els retards postals i que la data d’enviament no es considera dins del termini de presentació de les ofertes.

Trobareu la informació en el següent enllaç a la Plateforme des marchés publics du Département des Pyrénées-Orientales:
https://marches.cg66.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=4808&orgAcronyme=t5y

I també trobareu informació al Portal de Contractació de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=25457410&reqCode=viewCn

Us adjuntem un tutorial per a poder accedir als documents del portal del CD66: Tutorial_web_Plateforme des marchés publics du Département des Pyrénées-Orientales

Per obtenir qualsevol informació complementària en relació amb les modalitats d’entrega de les propostes podeu enviar un e-mail, dins el termini de 8 dies abans de la data límit, a la Mission Développement Durable, a la següent adreça electrònica: det@cd66.fr

Publica un comentari