NOVA CONTRACTACIÓ OBERTA: Creació lloc Web per al Projecte de cooperació «ECTADAPT» sobre l’adaptació de l’ECT al Canvi Climàtic

S’ha iniciat un nou procés de contractació per a la creació del lloc web per al projecte ECTADAPT
El Departament dels Pirineus Orientals (a través de la Missió Departamental de Desenvolupament Sostenible) és l’òrgan de contractació d’aquesta prestació.
El termini per a presentar ofertes és l’11 d’agost de 2017, a les 17h.
Aquesta data límit és la data de recepció per part del Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales de les candidatures i no la data d’enviament per correu certificat de les candidatures. Per tant, els candidats han de considerar els retards postals que hi poguessin haver.

Trobareu informació en el següent enllaç a la Plateforme des marchés publics du Département des Pyrénées-Orientales:
https://marches.cg66.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=4767&orgAcronyme=t5y

I també trobareu informació al Portal de Contractació de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=24411717&reqCode=viewCn&idCap=18254661&

Us adjuntem un tutorial per a poder accedir als document: Tutorial_web_Plateforme des marchés publics du Département des Pyrénées-Orientales

Publica un comentari