Navigate change. How new approaches to public procurement will create new markets

Aquesta guia, en el marc del projecte EUROPROC finançat pel programa europeu INTERREG IV, promou l’accès de les PiME a la contractació pública, mitjançant quatre seccions temàtiques: 1) Compra i contractació pública verda;  2) Compra i contractació pública socialment responsable;  3) Contractació pública i foment de la innovació; i 4) Contractació pública electrònica.

Navigate change. How new approaches to public procurement will create new markets

Publica un comentari