Natura és salut. Reptes de futur per a Catalunya

Es presentarà una declaració pública sobre els principis bàsics del binomi salut i natura, i una estratègia d’acció a Catalunya a partir del treball en xarxa dels diferents actors implicats

Publica un comentari