Muntatge i manteniment d´instal.lacions de reg

Es tracta d’un curs adreçat a jardiners/eres que aborda els temes bàsics per a la implantació i el manteniment de les instal·lacions de reg més comunes en jardineria.
 Curs_reg_març_ 2012

Per formalitzar la matricula cal que envieu per e-mail o via fax una còpia del DNI i darrera nòmina, rebut d´ autònoms o còpia de la tarja de la Seguretat Social i que feu un ingrés de 30 € per alumne al compte del Banc Sabadell de l´ ECA Forestal   0081 0162 18 00010 88818  indicant el vostre nom i cognoms i com a concepte “Curs de Reg”.

Publica un comentari